Zaštitni znak ANACONDA
ANACONDA logo
Assembly, The Assembly Plus with spring

Assembly, The Assembly Plus with spring

Material: Steel band
Surface finish: galvanic zinc plated


Narudžbenica brojThreaddužinafor profileKomada u pakovanjucijena/Ikom)
OSESTW1200000M8M82027/18+28/301002,1 HRK
OSESTW1300000M8M83027/18+28/301002,3 HRK
OSESTW1500000M8M85027/18+28/301002,6 HRK
OSESTW1800000M8M88027/18+28/301002,7 HRK
OSESTW1001000M8M810027/18+28/301003,4 HRK
OSESTW130000M10M103038/40+40/601004,5 HRK
OSESTW150000M10M105038/40+40/601004,9 HRK
OSESTW180000M10M108038/40+40/601005,4 HRK
OSESTW100100M10M1010038/40+40/601006,2 HRK
OSESTW130000M12M123038/40+40/601005,9 HRK
OSESTW140000M12M124038/40+40/601006 HRK
OSESTW1300000M8M83038/40+40/601004 HRK
OSESTW1538400M8M85038/40+40/601004,2 HRK
OSESTW1800000M8M88038/40+40/601004,4 HRK

The Assembly Plus with spring


Narudžbenica brojThreaddužinafor profileKomada u pakovanjucijena/Ikom)
OSEPRW1200000M8M82027/18+28/301002,4 HRK
OSEPRW1300000M8M83027/18+28/301002,6 HRK
OSEPRW1500000M8M85027/18+28/301002,9 HRK
OSEPRW1800000M8M88027/18+28/301003 HRK
OSEPRW1001000M8M810027/18+28/301003,7 HRK
OSEPRW1300000M8M83038/40+40/601004,6 HRK
OSEPRW1500000M8M85038/40+40/601004,9 HRK
QSEPRW1800000M8M88038/40+40/601005 HRK
OSEPRW1001000M8M810038/40+40/601005,2 HRK
OSEPRW130000M10M103038/40+40/601004,7 HRK
OSEPRW150000M10M105038/40+40/601005,1 HRK
OSEPRW180000M10M108038/40+40/601005,7 HRK
OSEPRW100100M10M1010038/40+40/601006,4 HRK
OSEPRW130000M12M123038/40+40/601006,1 HRK
OSEPRW130000M12M123038/40+40/601006,1 HRK
OSEPRW140000M12M124038/40+40/601006,3 HRK


Cijene su bez PDV-a i vrijede prilikom plaćanja pouzećem.

Firma
Narudžbenica *
MB
MB PDV
Vaše ime *
Telefon *
E-mail *
Adresa za slanje faktura *
Adresa uručenja
 CZ   PL   SK   UK   DE   RU
 FR   RO   ES   FI   HU   HR
 BE   SI   SE