Zaštitni znak ANACONDA
ANACONDA logo
Threaded stud

Threaded studThis product is not for sale! Binding material.
Zinc Plated


Narudžbenica brojparametriThreadKomada u pakovanjucijena/Ikom)
OZAKOW10000M825M8/25 ZBM81000,33 HRK
OZAKOW10000M835M8/35 ZBM81000,42 HRK
OZAKOW10000M840M8/40 ZBM81000,45 HRK
OZAKOW10000M850M8/50 ZBM81000,57 HRK
OZAKOW10000M855M8/55 ZBM81000,6 HRK
OZAKOW10000M860M8/60 ZBM81000,66 HRK
OZAKOW10000M870M8/70 ZBM81000,78 HRK
OZAKOW10000M880M8/80 ZBM81000,9 HRK
OZAKOW10000M890M8/90 ZBM81000,93 HRK
OZAKOW1000M8100M8/100 ZBM81000,99 HRK
OZAKOW1000M8150M8/150 ZBM8501,5 HRK
OZAKOW1000M8200M8/200 ZBM8502 HRK
OZAKOW1000M1025M10/25 ZBM101000,54 HRK
OZAKOW1000M1040M10/40 ZBM101000,84 HRK
OZAKOW1000M1060M10/60 ZBM101000,99 HRK
OZAKOW1000M1080M10/80 ZBM101001,2 HRK
OZAKOW100M10100M10/100 ZBM101001,5 HRK
OZAKOW100M10120M10/120 ZBM10501,7 HRK
OZAKOW100M10150M10/150 ZBM10502,2 HRK
OZAKOW100M10200M10/200 ZBM10503 HRK


Cijene su bez PDV-a i vrijede prilikom plaćanja pouzećem.

Firma
Narudžbenica *
MB
MB PDV
Vaše ime *
Telefon *
E-mail *
Adresa za slanje faktura *
Adresa uručenja
 CZ   PL   SK   UK   DE   RU
 FR   RO   ES   FI   HU   HR
 BE   SI   SE   DK