Zaštitni znak ANACONDA
ANACONDA logo
Insulation Sleeves

Insulation Sleeves

Material: Natural Nylon 6. Prevent contact with conducting materials. Help prevent parts vibrating loose. Accurately locate and space assemblies.

Narudžbenica brojparametriKomada u pakovanjucijena/pakovanje/komcijena/Ikom)
d1d2DHh
180250000012,63,91031,31000 kom0,93 HRK2,3 HRK
180300000013,13,91031,31000 kom0,93 HRK2,3 HRK
S365763,14,91031,31000 komtel.tel.
180302000013,15,91031,31000 kom1,1 HRK2,1 HRK
366403,16,9153,51,51000 kom1,3 HRK2,2 HRK
180304000013,17,9153,51,51000 kom1,1 HRK2,3 HRK
180305000013,18,9153,51,51000 kom1,2 HRK2,3 HRK
180306000013,19,9153,51,51000 kom1,1 HRK2,3 HRK
349134,24,91031,31000 komtel.tel.
S366454,25,91031,31000 kom2,2 HRK3 HRK
180402000014,26,91531,51000 kom1,2 HRK2 HRK
180403000014,27,9153,51,5500 kom1,2 HRK2 HRK
180404000014,28,9153,51,51000 kom1,2 HRK2 HRK
180405000014,29,9153,51,51000 kom1,2 HRK2 HRK
180407000014,211,9183,51,5500 kom1,3 HRK2,1 HRK
180500000015,25,91031,31000 kom1,1 HRK1,8 HRK
180501000015,26,9153,51,5500 kom1,3 HRK2,2 HRK
180503000015,28,9153,51,5500 kom1,3 HRK2,1 HRK
365555,29,9153,51,51000 kom2,1 HRK3,4 HRK
180505000015,210,9183,51,51000 kom1,4 HRK2,3 HRK
180506000015,211,9183,51,51000 kom1,3 HRK2,2 HRK
349156,26,9153,51,51000 kom2 HRK3,2 HRK
180602000016,28,9153,51,51000 kom1,4 HRK2,3 HRK
366606,29,9153,51,51000 kom2,3 HRK3,8 HRK
180605000016,211,9183,521000 kom1,5 HRK2,5 HRK
S366638,28,9153,51,51000 kom5,6 HRK3,4 HRK
S366648,29,9153,51,51000 kom2,3 HRK3,8 HRK
S366658,210,9183,51,51000 kom2,1 HRK3,4 HRK
S366668,211,9183,51,51000 kom2,5 HRK4,1 HRK
S3491610,210,9183,51,51000 kom2,1 HRK3,4 HRK
S3666710,211,9183,51,51000 kom3,2 HRK4,4 HRK
4375512,213,825421000 komtel.tel.
1812010000112,214,825421000 kom2,1 HRK2,9 HRK
1812020000112,215,825421000 kom1,8 HRK2,9 HRK
1812030000112,217,825421000 kom2 HRK3,2 HRK
1814000000114,215,825421000 kom1,8 HRK3,1 HRK
1814010000114,217,82542500 kom2 HRK3,2 HRK
1816000000116,217,825421000 kom2,1 HRK3,4 HRK


Cijene su bez PDV-a i vrijede prilikom plaćanja pouzećem.

Firma
Narudžbenica *
MB
MB PDV
Vaše ime *
Telefon *
E-mail *
Adresa za slanje faktura *
Adresa uručenja
 CZ   PL   SK   UK   DE   RU
 FR   RO   ES   FI   HU   HR
 BE   SI   SE   NO   DK   TN