Zaštitni znak ANACONDA
ANACONDA logo
Slotted Mushroom Head Screws

Slotted Mushroom Head Screws

Natural Nylon 6.6. Refer to standard NF E 25-129 for guidance purposes.

Narudžbenica brojparametriKomada u pakovanjucijena/pakovanje/komcijena/Ikom)
dLDl1d1l2
0170160000VRM4x0,7692,21,211000 kom0,49 HRK0,84 HRK
0170170000VRM4x0,7892,21,211000 kom0,29 HRK0,49 HRK
0170180000VRM4x0,71092,21,211000 kom0,38 HRK0,84 HRK
0170190000VRM4x0,71292,21,211000 kom0,49 HRK0,84 HRK
0170210000VRM4x0,71692,21,211000 kom0,29 HRK0,49 HRK
0170220000VRM4x0,72092,21,211000 kom0,29 HRK0,49 HRK
0170270000VRM5x0,88112,71,21,21000 kom0,32 HRK0,64 HRK
0170280000VRM5x0,810112,71,21,21000 kom0,32 HRK0,49 HRK
0170290000VRM5x0,812112,71,21,21000 kom0,32 HRK0,64 HRK
0170310000VRM5x0,816112,71,21,21000 kom0,32 HRK0,64 HRK
0170330000VRM5x0,820112,71,21,21000 kom0,32 HRK0,64 HRK
0170340000VRM5x0,825112,71,21,21000 kom0,87 HRK1,6 HRK
0170350000VRM5x0,830112,71,21,21000 kom0,99 HRK1,6 HRK
0170360000VRM5x0,840112,71,21,21000 kom0,93 HRK1,9 HRK
0170390000VRM6x1,06,5143,31,61,51000 kom0,99 HRK1,5 HRK
0170410000VRM6x1,08143,31,61,51000 kom0,84 HRK1 HRK
0170420000VRM6x1,010143,31,61,51000 kom0,55 HRK0,9 HRK
0170430000VRM6x1,012143,31,61,51000 kom0,99 HRK1,5 HRK
0170450000VRM6x1,016143,31,61,51000 kom0,64 HRK1 HRK
0170460000VRM6x1,020143,31,61,51000 kom0,84 HRK1,4 HRK
0170470000VRM6x1,022143,31,61,51000 kom0,99 HRK1,6 HRK
0170480000VRM6x1,025143,31,61,51000 kom0,84 HRK1,6 HRK
0170500000VRM6x1,030143,31,61,51000 kom0,99 HRK1,5 HRK
0170520000VRM6x1,040143,31,61,51000 kom1,6 HRK1,8 HRK
0170530000VRM6x1,050143,361,5500 kom1,4 HRK2,2 HRK
0170540000VRM6x1,060143,31,61,5500 kom1,4 HRK1,9 HRK
0170550000VRM6x1,065143,31,61,5500 kom1,5 HRK2,1 HRK
0170560000VRM6x1,080143,31,61,5500 kom1,2 HRK1,9 HRK
0170650000VRM8x1,2510204,4221000 kom0,9 HRK1,5 HRK
0170680000VRM8x1,2516204,4221000 kom0,87 HRK1,4 HRK
0170690000VRM8x1,2520204,4221000 kom0,87 HRK1,4 HRK
0170700000VRM8x1,2525204,4221000 kom0,99 HRK1,6 HRK
0170710000VRM8x1,2530204,4221000 kom1,6 HRK1,8 HRK
0170720000VRM8x1,2535204,4221000 kom1,5 HRK2,4 HRK


Cijene su bez PDV-a i vrijede prilikom plaćanja pouzećem.

Firma
Narudžbenica *
MB
MB PDV
Vaše ime *
Telefon *
E-mail *
Adresa za slanje faktura *
Adresa uručenja
 CZ   PL   SK   UK   DE   RU
 FR   RO   ES   FI   HU   HR
 BE   SI   SE