Zaštitni znak ANACONDA
ANACONDA logo
Slotted Thumb Screws

Slotted Thumb Screws

Natural Nylon 6.6

Narudžbenica brojparametriKomada u pakovanjucijena/pakovanje/komcijena/Ikom)
dlDl1d1l2
0330000000VRM3x0,548,15,511,11000 kom0,72 HRK0,84 HRK
0330010000VRM3x0,558,15,511,11000 kom0,57 HRK0,93 HRK
0330020000VRM3x0,568,15,511,11000 kom0,39 HRK0,66 HRK
0330030000VRM3x0,588,15,511,11000 kom0,36 HRK0,42 HRK
0330040000VRM3x0,5108,15,511,11000 kom0,39 HRK0,66 HRK
0330050000VRM3x0,5128,15,511,11000 kom0,36 HRK0,42 HRK
0330060000VRM3x0,5168,15,511,11000 kom0,36 HRK0,42 HRK
0330070000VRM3x0,5208,15,511,11000 kom0,72 HRK0,87 HRK
0330080000VRM3x0,5258,15,511,11000 kom0,39 HRK0,66 HRK
0330090000VRM3x0,5308,15,511,11000 kom0,9 HRK1,4 HRK
0330130000VRM4x0,7610,58,11,41,71000 kom0,36 HRK0,57 HRK
0330140000VRM4x0,7810,58,11,41,71000 kom0,72 HRK0,84 HRK
0330150000VRM4x0,71010,58,11,41,71000 kom0,72 HRK0,84 HRK
0330160000VRM4x0,71010,58,11,41,71000 kom0,36 HRK0,72 HRK
0330170000VRM4x0,71610,58,11,41,71000 kom0,36 HRK0,72 HRK
0330180000VRM4x0,72010,58,11,41,71000 kom0,39 HRK0,72 HRK
0330190000VRM4x0,72510,58,11,41,71000 kom0,54 HRK0,9 HRK
0330200000VRM4x0,73010,58,11,41,71000 kom0,93 HRK1,9 HRK
0330210000VRM4x0,73510,58,11,41,71000 kom1,1 HRK1,6 HRK
0330220000VRM4x0,74010,58,11,41,71000 kom1,1 HRK1,9 HRK
0330230000VRM5x0,8610,58,11,41,71000 kom0,72 HRK1,1 HRK
0330240000VRM5x0,8810,58,11,41,71000 kom0,72 HRK0,84 HRK
0330250000VRM5x0,81010,58,11,41,71000 kom0,39 HRK0,66 HRK
0330260000VRM5x0,81210,58,11,41,71000 kom0,54 HRK0,9 HRK
0330270000VRM5x0,81610,58,11,41,71000 kom0,72 HRK0,93 HRK
0330280000VRM5x0,82010,58,11,41,71000 kom0,72 HRK0,84 HRK
0330290000VRM5x0,82510,58,11,41,71000 kom0,54 HRK0,9 HRK
0330300000VRM5x0,83010,58,11,41,71000 kom0,84 HRK1,3 HRK
0330310000VRM5x0,84010,58,11,41,71000 kom1,9 HRK2,6 HRK
0330330000VRM6x1,0812,38,31,52,21000 kom0,57 HRK0,9 HRK
0330340000VRM6x1,01012,38,31,52,21000 kom0,57 HRK0,93 HRK
0330350000VRM6x1,01212,38,31,52,21000 kom0,93 HRK1,3 HRK
0330360000VRM6x1,01612,38,31,52,21000 kom0,93 HRK1,3 HRK
0330370000VRM6x1,02012,38,31,52,21000 kom0,93 HRK1,3 HRK
0330390000VRM6x1,02512,38,31,52,21000 kom0,93 HRK1,3 HRK
0330500000VRM6x1,03012,38,31,52,21000 kom0,84 HRK1,3 HRK
0330510000VRM6x1,04012,38,31,52,21000 kom1,3 HRK2,1 HRK
0330410000VRM6x1,04512,38,31,52,21000 kom1,3 HRK2,1 HRK
0330420000VRM6x1,05012,38,31,52,2500 kom1,3 HRK2,1 HRK
0330430000VRM6x1,06012,38,31,52,2500 kom2,6 HRK4,3 HRK


Cijene su bez PDV-a i vrijede prilikom plaćanja pouzećem.

Firma
Narudžbenica *
MB
MB PDV
Vaše ime *
Telefon *
E-mail *
Adresa za slanje faktura *
Adresa uručenja
 CZ   PL   SK   UK   DE   RU
 FR   RO   ES   FI   HU   HR
 BE   SI   SE   NO   DK   TN