Zaštitni znak ANACONDA
ANACONDA logo
Binder Screws

Binder Screws

HDPE

Narudžbenica brojColorMale partMale partHeadKomada u pakovanjucijena/pakovanje/komcijena/Ikom)
d1HSizeH1Dh
0191010901VRBlack55M45122,61000 kom1,6 HRK2,6 HRK
0191020901VRBlack56M45122,61000 kom1,6 HRK2,6 HRK
0191040901VRBlack58M45122,61000 kom1,9 HRK2,2 HRK
0191050901VRBlack510M45122,61000 kom1,9 HRK2,2 HRK
0191060901VRBlack512M410122,61000 kom1,4 HRK2,3 HRK
0191070901VRBlack515M410122,61000 kom1,4 HRK2,3 HRK
0191080901VRBlack520M410122,61000 kom1,5 HRK2,4 HRK
0191090901VRBlack525M410122,61000 kom1,5 HRK2,5 HRK
0191010908VRWhite55M45122,61000 kom1,6 HRK2,6 HRK
0191020908VRWhite56M45122,61000 kom1,6 HRK2,6 HRK
0191040908VRWhite58M45122,61000 kom1,9 HRK2,2 HRK
0191050908VRWhite510M45122,61000 kom1,9 HRK2,2 HRK
0191060908VRWhite512M410122,61000 kom1,4 HRK2,3 HRK
0191070908VRWhite515M410122,61000 kom1,4 HRK2,3 HRK
0191080908VRWhite520M410122,61000 kom1,5 HRK2,4 HRK
0191090908VRWhite525M410122,61000 kom1,5 HRK2,5 HRK
0191100901VRBlack530M410122,61000 kom1,5 HRK2,5 HRK
0191110901VRBlack535M410122,61000 kom1,6 HRK2,5 HRK
0191120901VRBlack540M410122,61000 kom1,9 HRK2,6 HRK
0191140901VRBlack550M410122,61000 kom1,9 HRK3,1 HRK
0191160901VRBlack560M410122,61000 kom2 HRK3,2 HRK
0191180901VRBlack570M410122,61000 kom2 HRK3,3 HRK
0191190901VRBlack580M410122,61000 kom2,6 HRK3,4 HRK
0191200901VRBlack590M410122,61000 kom2,2 HRK3,6 HRK
0191100908VRWhite530M410122,61000 kom1,5 HRK2,5 HRK
0191110908VRWhite535M410122,61000 kom1,6 HRK2,5 HRK
0191120908VRWhite540M410122,61000 kom1,9 HRK2,6 HRK
0191140908VRWhite550M410122,61000 kom1,9 HRK3,1 HRK
0191160908VRWhite560M410122,61000 kom2 HRK3,2 HRK
0191180908VRWhite570M410122,61000 kom2 HRK3,3 HRK
0191190908VRWhite580M410122,61000 kom2,6 HRK3,4 HRK
0191200908VRWhite590M410122,61000 kom2,2 HRK3,6 HRK


Cijene su bez PDV-a i vrijede prilikom plaćanja pouzećem.

Firma
Narudžbenica *
MB
MB PDV
Vaše ime *
Telefon *
E-mail *
Adresa za slanje faktura *
Adresa uručenja
 CZ   PL   SK   UK   DE   RU
 FR   RO   ES   FI   HU   HR
 BE   SI   SE   NO   DK   TN