Zaštitni znak ANACONDA
ANACONDA logo
Articulating Adjustable Feet

Articulating Adjustable Feet

Allow adjustment under load with base remaining stationary. Outer-Hex Slotted Head for adjustment. Hexagon heas to set. Material: Black Polypropylene.

25mm Diameter Foot
Narudžbenica brojThreadStud LengthKomada u pakovanjucijena/pakovanje/komcijena/Ikom)
466212M620mm500 kom4,7 HRK9,2 HRK
466167M825mm500 kom5 HRK8,2 HRK
466168M840mm350 kom5,4 HRK11 HRK
466169M855mm250 kom5,9 HRK9,7 HRK
466170M870mm200 kom6,6 HRK11 HRK
466171M8100mm150 kom9 HRK15 HRK


30mm Diameter Foot
Narudžbenica brojThreadStud LengthKomada u pakovanjucijena/pakovanje/komcijena/Ikom)
466172M825mm400 kom4,3 HRK11 HRK
466173M840mm300 kom5,9 HRK12 HRK
466174M855mm200 kom6,4 HRK11 HRK
466175M870mm150 kom7,2 HRK12 HRK
466176M8100mm100 kom11 HRK18 HRK
466177M1025mm300 kom6,4 HRK13 HRK
466178M1040mm200 kom7,3 HRK12 HRK
466179M1055mm100 kom8,2 HRK14 HRK
466180M1070mm100 kom11 HRK15 HRK
466181M10100mm50 kom13 HRK21 HRK


38mm Diameter Foot
Narudžbenica brojThreadStud LengthKomada u pakovanjucijena/pakovanje/komcijena/Ikom)
466182M825mm400 kom5,7 HRK9,5 HRK
466183M840mm300 kom6,2 HRK10 HRK
466184M855mm200 kom7,6 HRK13 HRK
466185M870mm150 kom8,3 HRK16 HRK
466186M8100mm100 kom9,2 HRK15 HRK
466187M1025mm300 kom8,1 HRK11 HRK
466188M1040mm200 kom7,8 HRK13 HRK
466189M1055mm100 kom8,8 HRK14 HRK
466190M1070mm100 kom10 HRK17 HRK
466191M10100mm50 kom12 HRK19 HRK
466192M1225mm200 kom8,1 HRK13 HRK
466193M1240mm150 kom8,7 HRK14 HRK
466194M1255mm150 kom10 HRK16 HRK
466195M1270mm100 kom12 HRK19 HRK
466196M12100mm50 kom13 HRK22 HRK


48mm Diameter Foot
Narudžbenica brojThreadStud LengthKomada u pakovanjucijena/pakovanje/komcijena/Ikom)
466197M825mm300 kom6,4 HRK13 HRK
466198M840mm200 kom6,8 HRK11 HRK
466199M855mm150 kom7,6 HRK13 HRK
466200M870mm150 kom8,5 HRK14 HRK
466201M8100mm100 kom11 HRK18 HRK
466202M1025mm200 kom7,3 HRK12 HRK
466203M1040mm150 kom8,2 HRK14 HRK
466204M1055mm100 kom9,5 HRK16 HRK
466205M1070mm100 kom11 HRK18 HRK
466206M10100mm50 kom12 HRK20 HRK
466207M1225mm150 kom8,7 HRK14 HRK
466208M1240mm100 kom9,6 HRK16 HRK
466209M1255mm100 kom11 HRK18 HRK
466210M1270mm50 kom12 HRK20 HRK
466211M12100mm50 kom14 HRK22 HRK


Cijene su bez PDV-a i vrijede prilikom plaćanja pouzećem.

Firma
Narudžbenica *
MB
MB PDV
Vaše ime *
Telefon *
E-mail *
Adresa za slanje faktura *
Adresa uručenja
 CZ   PL   SK   UK   DE   RU
 FR   RO   ES   FI   HU   HR
 BE   SI   SE