Zaštitni znak ANACONDA
ANACONDA logo
Non-Articulating Adjustable Feet

Non-Articulating Adjustable Feet

Outer- Hex Slotted Head for adjustment. Hexagon head to set. Material: Black Polypropylene.

25mm Diameter Foot
Narudžbenica brojThreadStud LengthKomada u pakovanjucijena/pakovanje/komcijena/Ikom)
466121M620500 kom4,7 HRK9,2 HRK
466122M825500 kom5 HRK8,2 HRK
466123M840350 kom5,4 HRK11 HRK
466124M855250 kom5,9 HRK9,7 HRK
466125M870200 kom6,6 HRK11 HRK
466126M8100150 kom9 HRK15 HRK


30mm Diameter Foot
Narudžbenica brojThreadStud LengthKomada u pakovanjucijena/pakovanje/komcijena/Ikom)
466127M825400 kom5,4 HRK11 HRK
466128M840300 kom5,9 HRK12 HRK
466129M855200 kom6,4 HRK11 HRK
466130M870150 kom7,2 HRK12 HRK
466131M8100100 kom11 HRK18 HRK
466132M1025300 kom6,4 HRK13 HRK
466133M1040200 kom7,3 HRK12 HRK
466134M1055100 kom8,2 HRK14 HRK
466135M1070100 kom11 HRK15 HRK
466136M1010050 kom13 HRK21 HRK


38mm Diameter Foot
Narudžbenica brojThreadStud LengthKomada u pakovanjucijena/pakovanje/komcijena/Ikom)
466137M825400 kom5,8 HRK12 HRK
466138M840300 kom6,2 HRK10 HRK
466139M855200 kom7,6 HRK13 HRK
466140M870150 kom8,3 HRK14 HRK
466141M8100100 kom9,2 HRK15 HRK
466142M1025300 kom8,1 HRK11 HRK
466143M1040200 kom7,8 HRK13 HRK
466144M1055100 kom8,8 HRK14 HRK
466145M1070100 kom10 HRK17 HRK
466146M1010050 kom12 HRK19 HRK
466147M1225200 kom8,1 HRK13 HRK
466148M1240150 kom8,7 HRK14 HRK
466149M1255150 kom10 HRK15 HRK
466150M1270100 kom12 HRK19 HRK
466151M1210050 kom13 HRK22 HRK


48mm Diameter Foot
Narudžbenica brojThreadStud LengthKomada u pakovanjucijena/pakovanje/komcijena/Ikom)
466152M825300 kom6,4 HRK13 HRK
466153M840200 kom6,8 HRK11 HRK
466154M855150 kom7,6 HRK13 HRK
466155M870150 kom9 HRK15 HRK
466156M8100100 kom11 HRK18 HRK
466157M1025200 kom7,3 HRK12 HRK
466158M1040150 kom8,2 HRK14 HRK
466159M1055100 kom9,5 HRK16 HRK
466160M1070100 kom10 HRK18 HRK
466161M1010050 kom12 HRK20 HRK
466162M1225150 kom8,7 HRK14 HRK
466163M1240100 kom9,6 HRK16 HRK
466164M1255100 kom11 HRK18 HRK
466165M1270200 kom12 HRK41 HRK
466166M121005014 HRK22 HRK


Cijene su bez PDV-a i vrijede prilikom plaćanja pouzećem.

Firma
Narudžbenica *
MB
MB PDV
Vaše ime *
Telefon *
E-mail *
Adresa za slanje faktura *
Adresa uručenja
 CZ   PL   SK   UK   DE   RU
 FR   RO   ES   FI   HU   HR
 BE   SI   SE